sample-1

Tepelné čerpadlá

Tepelné čerpadlá vzduch - voda , zem - voda , voda - voda

 

Účinnosť tepelných čerpadiel vzduch-voda

Priemerný vykurovací faktor systému tepelného čerpadla vzduch-voda počas celej vykurovacej sezóny sa príliš neodlišuje od systému čerpadla zem-voda. Je to dané tým, že na začiatku a na konci vykurovacieho obdobia je vzduch teplejší než zem. V prepočte na finančné prostriedky tak ušetríte v rodinnom dome s priemernou tepelnou stratou s tepelným čerpadlom zem-voda približne len o 2 000 Kč/rok viac, ako pri využití systému vzduch-voda. Celkový investičný rozdiel sa však môže pohybovať až do výšky 4 000 EUR a to vďaka cene vrtov.

Požiadavky na prírodný zdroj

Vonkajšia jednotka musí byť umiestnená vo voľnom priestore s dobrým a dostatočným prístupom vzduchu. Dôležitým parametrom je, aby sa ochladený a vyfúkavaný vzduch nevracal naspäť. Vytvorila by sa tak tzv. slučka, ktorá by podstatne znižovala účinnosť a výkon tepelného čerpadla. Optimálne umiestnenie je na južnej, slnečnej strane rodinného domu a to buď na fasáde alebo na streche, prípadne i samostatne na nohách alebo konzolách mimo objekt. Vzdialenosť medzi vonkajšou a vnútornou jednotkou je max.15 m.

Dimenzovanie tepelných čerpadiel vzduch-voda

...alebo: "Vykúri tepelné čerpadlo dostatočne dom aj v období mrazov?"

Výkon tepelného čerpadla vzduch-voda MasterTherm sa dimenzuje na 100% tepelných strát domu. To znamená, že pri správne vykonanom výpočte tepelných strát nemusíte mať žiadne pochybnosti a obavy, tepelné čerpadlo váš dom dostatočne vykúri. Navyše súčasťou každej inštalácie je záložný elektrokotol, ktorý automaticky doplní prípadný nedostatok výkonu.

Kalkulácia ceny a návratnosti od odborníka

Získajte presnú kalkuláciu a cenový i technický návrh od skúseného odborníka!

 

 
Kontaktujte nás
 
 
 

Potřebujete poradit?

Kontakty