Značka kvality tepelných čerpadiel Q-Label
  Metodika pre kvalitatívne hodnotenie tepelných čerpadiel Q-Label, vypracovaná Európskou asociáciou tepelných čerpadiel (EHPA) predstavuje najdôkladnejší a najucelenejší systém merania a certifikácie tepelných čerpadiel na európskom trhu..

  Udelením značky kvality Q-Label tepelnému čerpadlu je garantované, že:

  • tepelné čerpadlo bolo dôkladne testované v jednej z približne 10-tich európskych skúšobní, akreditovaných na meranie podľa metodiky EHPA
  • splnilo minimálne predpísaný vykurovací faktor COP= min. 3,1 (A2W35) vzduch-voda
  • COP= min. 4,3 (B0W35) zem-voda
  • tepelnému čerpadlu boli premerané i ostatné pracovné body, vrátane okrajových bodov teplotného rozsahu použitia
  • meranie bolo uskutočnené na sériovom výrobku bez možností úpravy jeho nastavenia
  • meranie je uskutočnené podľa platnej normy EN 14 511, tzn. so započítaním všetkých príkonov a energie na odmrazovanie výparníka
  • namerané hodnoty a hodnoty deklarované predajcom (dovozcom) sa nelíši o viac ako 5 %
  • súčasťou merania je tiež meranie akustického výkonu
  • všetky použité diely, a tepelné čerpadlo ako celok, sú v súlade s európskou legislatívou
  • výrobca alebo dovozca má vybudovanú predajnú sieť a zaisťuje technickú podporu a servis
  • dodávka náhradných dielov je garantovaná po dobu minimálne 10-tich rokov od predaja
  Tepelná čerpadlá AquaMaster Inverter a vzduch voda BoxAir Inverter úspešne absolvovali náročné merania v akreditovaných laboratóriách podľa EHPA, Strojírenském zkušebním ústavu (SZÚ) v Brně a obidve modelové rady získali certifikát kvality Q-Label.

  A ako vyzerá inštalácia tepelného čerpadla Master Therm?

  Príďte sa pozrieť na živú inštaláciu v sprievode odborníka.

  Dohodnúť prehliadku

  Partnerská sekce


  Po přihlášení se Vám zobrazí partnerská sekce vpravo nahoře. Pokud nemáte údaje pro přístup, kontaktujte nás na info@mastertherm.cz.

  Online ovládání tepelného čerpadla


  Uživatelské jméno je Váš email. V případě, že jste zapoměli svoje heslo, můžete si jej nechat vygenerovat a poslat na email zde.