Význam regulácie pre tepelné čerpadlo

  1. Čo je hlavným ovládacím prvkom pre nastavenie tepelného čerpadla?

  Základným terminálom pre nastavenie parametrov tepelného čerpadla je ovládací panel pGD. Ide o šesťriadkový elektronický programovateľný regulátor umožňujúci riadenie tepelných čerpadiel. Všetky tepelné čerpadlá Master Therm sú týmto regulátorom vybavené v základnej výbave. Panel pGD je buď umiestnený priamo v tepelnom čerpadle, alebo je jeho inštalácia prevedená na stene (u vybratých typov).

  2. Je schopný panel PGD dohliadnuť aj na priestorovú teplotu?

  Nie, k tomu nie je určený. Terminál pGD je hlavný ovládací panel k tepelnému čerpadlu, odkiaľ je možné nastavovať všetky parametre tepelného čerpadla. Regulácia Master Therm dokáže presne regulovať teplotu vykurovaného alebo chladeného priestoru, pokiaľ je do referenčnej miestnosti nainštalované teplotné čidlo priestoru alebo nástenná jednotka pAD.

  3. Akým spôsobom je teplota v interiéru riadená?

  Požadovaná teplota priestoru je uložená v hlavnom regulátore tepelného čerpadla. Tepelné čidlo priestoru alebo nástenná jednotka pAD meria teplotu v interiéri a odovzdáva túto informáciu hlavnému regulátoru. Tepelné čerpadlo na základe tejto informácie upravuje teplotu vykurovacej vody v príslušnom vykurovacom okruhu a udržuje tak teplotu vo vnútri miestnosti na požadovanej hodnote. Priestorových jednotiek pAD alebo teplotných čidiel je možné v objekte umiestniť viac, podľa počtu vykurovaných alebo chladených zón a každá zóna (príslušná danému vykurovaciemu okruhu) je potom riadená samostatne. Ku každému vykurovaciemu okruhu môže byť teda priradený buď prístroj pAD alebo čidlo priestoru.

  4. Čo v prípade, ak k vykurovaciemu okruhu nebude nainštalované pAD ani teplotné čidlo?

  V takomto prípade nemá systém informáciu o skutočnej teplote priestoru a bude pracovať s virtuálnou teplotou. Na hlavnom regulátore pGD (a tiež na internete, ak je k nemu tepelné čerpadlo pripojené) bude vykurovaciemu okruhu priradená vstupná virtuálna teplota interiéru 20° C. Pokiaľ z regulátora pGD alebo internetu zvýšime požadovanú teplotu napr. na 21° C, systém upraví teplotu vykurovacej vody podľa vopred nastaveného algoritmu tak, aby sa teplota priestoru zvýšila o 1° C. Nemá však žiadnu spätnú väzbu, čo sa aj v skutočnosti prejaví. Teplota vykurovacej vody je v takomto prípade riadená len nastavenou ekvitermnou krivkou vykurovacej vody a jednotlivými korekciami vyvolanými užívateľom, bez väzby na skutočnú teplotu interiéru. Je možné, že sa skutočná teplota priestoru a teplota zobrazovaná v systéme budú odlišovať.

  5. Aké má nástenná jednotka pAD ďalšie funkcie okrem merania teploty?

  Predovšetkým je možné jednoduchým stlačením tlačidla so šípkou hore alebo dole na jednotke pAD zvýšiť alebo znížiť požadovanú izbovú teplotu. Daný vykurovací okruh je tiež možné pomocou pAD zapnúť alebo vypnúť. Z ktorejkoľvek jednotky pAD je možné tiež ovládať základné funkcie tepelného čerpadla (zap/vyp., prepnutie na chladenie, prepnutie režimu Zima/Leto, atď.). Zároveň je možné na každej inštalovanej jednotke pAD pre daný priestor nastaviť týždenný časový program požadovanej teploty.

  6. Čo je to výbava na želanie: terminál pADh chladenie podlahou?

  Ide o prístroj PAD so všetkými jeho funkciami popísanými vyššie, v tomto prevedení má ale naviac čidlo vlhkosti a pomocou neho dokáže vyhodnotiť rosný bod, teda teplotu, pri ktorej začne vzdušná vlhkosť kondenzovať. V režime chladenia potom prístroj pADh zabráni tomu, aby teplota chladiacej vody v podlahovom alebo stenovom vykurovaní klesla tak nízko, aby podlaha alebo stena začala vlhnúť.

  7. Čo je ekvitermná krivka?

  Ekvitermná regulácia riadi teplotu vykurovacej vody v závislosti na vonkajšej teplote vzduchu a ekvitermná krivka túto závislosť zobrazuje. Ekvitermná regulácia umožňuje tepelnému čerpadlu pracovať s čo najnižšou teplotou vykurovacej vody a tým zvyšuje jeho účinnosť. V regulácii Master Therm sa ekvitermná krivka nastavuje nezávisle pre každý vykurovací okruh a slúži ako prvotné hrubé nastavenie požadovanej teploty vykurovacej vody.

  8. Je potrebné ekvitermnú krivku dlhodobo „ladiť“ ako pri iných tepelných čerpadlách?

  Nie, ladiť nastavenie je potrebné tam, kde je ekvitermná regulácia vykurovacej vody použitá na riadenie izbovej teploty. Master Therm predstavuje o generáciu vyšší a presnejší spôsob regulácie. Je postačujúce hrubé úvodné nastavenie ekvitermnej krivky pre jednotlivé vykurovacie okruhy. Regulácia si pri prevádzke automaticky skoriguje úvodné nastavenie na presnú hodnotu podľa meranej teploty vnútorného priestoru.

  9. Prečo je samotná ekvitermická regulácia napríklad aj v kombinácii s priestorovým termostatom pre riadenie vnútornej teploty nedostatočná?

  Ekvitermná regulácia reaguje iba na vonkajšiu teplotu vzduchu, resp. na upravenú, tzv. geometrickú hodnotu, ktorá zohľadňuje izolačné schopnosti a tepelnú zotrvačnosť objektu. Nie je schopná ale zachytiť poveternostné podmienky, vlhkosť, slnečný svit, vnútorné tepelné zisky objektu, atď. Výsledkom je neschopnosť udržať izbovú teplotu na stálej hodnote. Priestorový termostat síce zabráni prehrievaniu interiéru, ale ide o nespojitú reguláciu, ktorá spôsobuje kolísanie vnútornej teploty a navyše často vedie k tomu, že tepelné čerpadlo pracuje neefektívne, so zbytočne vysokou teplotou vykurovacej vody. Plynulá regulácia Master Therm je výrazne modernejšia, presnejšia a efektívnejšia.

  10. Ako celá regulácia funguje?

  Hlavný regulátor tepelného čerpadla prijíma požiadavky na teplotu vykurovacej vody od jednotlivých vykurovacích okruhov, skorigovanú podľa žiadanej vnútornej priestorovej teploty jednotlivých vykurovaných zón. Tepelné čerpadlo generuje teplotu vykurovacej vody odpovedajúcej aktuálne najvyššej požadovanej hodnote, teda pre aktuálne najteplejší vykurovací okruh. Vykurovacie okruhy s požiadavkou na nižšiu teplotu vody riadi zmiešavacím ventilom. Tepelné čerpadlo tak nikdy neposkytuje vyššiu teplotu vykurovacej vody ako je nevyhnutne potrebná a za všetkých okolností pracuje s maximálnou účinnosťou. Navyše teplota vnútorného priestoru je veľmi presne riadená.

  11. Čo sa stane v režime chladenia?

  Režim chladenia (výbava na želanie) je možné spustiť z akéhokoľvek ovládacieho miesta (pGD, pAD, internet) ručne, alebo je aktivovaný automaticky v režime Leto (pokiaľ je prepínanie vykurovanie/chladenie nastavené na Auto). Ide o pokyn pre celý systém. V základnej konfigurácii začnú po spustení chladenia všetky vykurovacie okruhy chladiť vtedy, keď majú funkciu chladenia povolenú v menu. Vykurovanie zostane štandardne priradené iba pre ohrev TÚV a bazén. Vykurovacie okruhy sú v režime chladenia riadené obdobe ako pri vykurovaní: každý má nastavenú základnú ekvitermnú krivku pre chladenie a žiadaná teplota chladiacej vody je naďalej korigovaná podľa meranej teploty interiéru príslušnej zóny. Tepelné čerpadlo vyrába chladiacu vodu vždy pre okruh s aktuálne najnižšou požadovanou teplotou chladiacej vody, ostatné vykurovacie okruhy sú zmiešavané.

  12. Ako je riadené nahrievanie zásobníka TÚV?

  Pri štandardnej konfigurácii systému má ohrev TÚV prednosť pred vykurovaním či chladením. Akonáhle dôjde k poklesu teploty TÚV v zásobníku pod požadovanú úroveň, tepelné čerpadlo preruší vykurovanie/chladenie vykurovacích okruhov a vykuruje naplno do zásobníka TÚV. V momente, keď zásobník TÚV dosiahne požadovanú teplotu, vráti sa systém k funkcii vykurovanie/chladenie. V rámci ohrevu TÚV je možné aktivovať funkciu Antilegionella, teda pravidelnú týždennú teplotnú dezinfekciu.

  13. A čo keď ohrev teplej vody bude blokovať vykurovanie na príliš dlhú dobu?

  Pri dlhotrvajúcom odbere TÚV by mohlo dôjsť k poklesu izbovej teploty, pretože režim nahrievania TÚV sa predĺži. Pre tieto prípady je možné nastaviť maximálnu dobu ohrevu TÚV, po ktorej sa systém vráti k funkcii vykurovania objektu a následne potom ohrev TÚV dokončí. V praxi teda nahrieva TÚV napr. max. 45 min., potom sa na 30 min. vráti k vykurovaniu a znovu pokračuje v ohrievaní teplej vody. Takto sa cyklus opakuje do doby, kým je v zásobníku TÚV dosiahnutá požadovaná teplota.

  14. Pokiaľ mám jednoduchú sústavu s jedným vykurovacím okruhom a nahrievanie TÚV, využijem takúto reguláciu?

  Samozrejme áno. V tomto prípade bude celý systém vytvorený jedným vykurovacím okruhom, ktorého teplota bude kompenzovaná podľa skutočnej izbovej teploty. Tepelné čerpadlo bude za všetkých okolností pracovať s čo najnižšou výstupnou teplotou vykurovacej vody a teplota interiéru bude veľmi presne riadená. Ekonomický prínos bude rovnako významný, ako u viacokruhovej sústavy.

  Partnerská sekce


  Po přihlášení se Vám zobrazí partnerská sekce vpravo nahoře. Pokud nemáte údaje pro přístup, kontaktujte nás na info@mastertherm.cz.

  Online ovládání tepelného čerpadla


  Uživatelské jméno je Váš email. V případě, že jste zapoměli svoje heslo, můžete si jej nechat vygenerovat a poslat na email zde.