Tepelné čerpadlá zem - voda

  Ocenění pro tepelná čerpadla

  Odoberať nízkopotenciálnu energiu zo zeme môžeme pomocou horizontálneho plošného kolektora alebo z vertikálneho vrtu.

  Princíp zem - voda

  V plastovom potrubí (rúrkach), niekoľko sto metrov dlhom (zemnom kolektore), cirkuluje nemrznúca zmes, ktorá sa prechodom zemou “ohrieva” o niekoľko stupňov Celzia (od určitej hĺbky sa teplota zeme pohybuje okolo stálej hodnoty cca 4° C). Následne putuje do výmenníka tepelného čerpadla (výparníka), kde sa ochladí - tzn. tepelný prírastok je odobratý a ochladená zmes smeruje späť do kolektoru na opätovné zahriatie. Tento cyklus sa neustále opakuje.

  Výhody

 • stabilný vykurovací výkon
 • dlohodobá životnosť
 • úspory až 70% nákladov
 • absolútne tichý chod
 • Nevýhody

 • vyššie investičné náklady (vrt)
 • podzemné práce (plošný kolektor)
 • Požiadavky na zdroj energie

  Variant plošný kolektor

  Veľkosť pozemku potrebného na zabudovanie zdroja závisí na výkone tepelného čerpadla a vlastnostiach pôdy. Čím je vlhkosť pôdy vyššia, tým väčšia je energetická výdatnosť. Všeobecne možno povedať, že na 1 kW výkonu tepelného čerpadla je potrebné cca 30 m² pozemku. Nasledujúci obrázok vám pomôže bližšie sa zoznámiť so systémom plošného kolektora.

  Tepelné čerpadlo Varianta plošný kolektor

  Variant vrt

  Tento variant má tú výhodu, že zaberá v objekte minimum priestoru a tak vyžaduje minimálne požiadavky na plochu pozemku. Avšak z dôvodu potreby vrtných prác je najnákladnejším variantom tepelného čerpadla. Základom je zemný tepelný výmenník v tvare dvojitého U, ktorý je umiestnený v zemnom vrte. Maximálna hĺbka jedného vrtu je 100 m. Pokiaľ je potrebné zabezpečiť pre dané tepelné čerpadlo viac energie, teplo sa čerpá z niekoľkých vrtov. Na 1 kW výkonu tepelného čerpadla je potrebný cca 12 m vrtu.

  Tepelné čerpadlo Varianta vrt

  Dimenzovanie tepelných čerpadiel zem-voda

  Pri tepelných čerpadlách voda-voda a zem-voda platí v našich klimatických a ekonomických podmienkach racionálne pravidlo – inštalovať výkon tepelného čerpadla na cca 70% tepelných strát objektu. Zostatok tepelných strát je pri najnižších teplotách (ide len o niekoľko dní počas vykurovacej sezóny) krytý doplnkovým bivalentným zdrojom tepla, najčastejšie elektrokotlom.

  Inštalácia výkonu tepelného čerpadla na 100% tepelných strát by priniesla podstatné zvýšenie investičných nákladov, ktoré by už neprinieslo skoro žiadnu ďalšiu úsporu prevádzkových nákladov. Ide teda o ideálny kompromis medzi investičnými a prevádzkovými nákladmi.

  Kalkulácia ceny a návratnosti od odborníka

  Získajte presnú kalkuláciu a cenový i technický návrh od skúseného odborníka!

  Získať kalkuláciu

  Partnerská sekce


  Po přihlášení se Vám zobrazí partnerská sekce vpravo nahoře. Pokud nemáte údaje pro přístup, kontaktujte nás na info@mastertherm.cz.

  Online ovládání tepelného čerpadla


  Uživatelské jméno je Váš email. V případě, že jste zapoměli svoje heslo, můžete si jej nechat vygenerovat a poslat na email zde.