Servis a záruka pre tepelné čerpadlá Master Therm

  Nedodávame len tepelné čerpadlá, ale lacné teplo na mnoho rokov dopredu

  7 let záruka na tepelné čerpadlo

  Spoľahlivo fungujúce servisné zázemie je pre výrobcov tepelných čerpadiel s niekoľko tisícmi nainštalovaných jednotiek nutnosťou. Požiadavkou zákazníkov je spoľahlivé, komfortné a lacné vykurovanie a nielen vlastníctvo tepelného čerpadla. Tejto filozofii je prispôsobená činnosť celej spoločnosti Master Therm, počnúc konštrukciou, montážou a výstupnou kontrolou každého výrobku, od dôslednej kontroly uvedenia inštalácie do prevádzky až po záručný a pozáručný servis. Jednotky pripojené k internetu má servisný tím pod trvalým dohľadom a vďaka tomu je na tieto tepelné čerpadlá poskytovaná nadštandardná 7-ročná záručná doba.

  Master Therm servis

  Všetky servisné úkony poskytuje výrobca prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti Master Therm servis s.r.o., ktorá disponuje špeciálne školeným tímom vlastných servisných technikov. Do jeho kompetencie patrí najmä:

  • autorizované uvedenie tepelného čerpadla do prevádzky
  • záručné prehliadky
  • záručný a mimozáručný servis
  • technická podpora obchodným partnerom

  Servisné služby sú zabezpečené po celom území SR.

  Podmienky pre poskytovanie predĺženej záruky

  Základnú 24-mesačnú záruku je možné predĺžiť až na 7 rokov (t.j. o 60 mesiacov) za nasledovných podmienok:

  Pred skončením základnej záruky je nutné, aby zákazník inicioval (písomne, príp. emialom) svoj záujem o predĺženú záruku. Bude u neho vykonaná „Predĺžená servisná prehliadka“ podľa aktuálneho cenníka. Záruka sa vždy predlžuje o jeden rok a vzťahuje sa na chladiaci okruh tepelného čerpadla a kompresor. V prípade záujmu na predĺženie o ďalší rok je nutná ďalšia inicializácia od zákazníka pred začiatkom vykurovacej sezóny. V prípade neprejavenia záujmu zo strany zákazníka o ďalšiu „Predĺženú servisnú prehliadku“ – predĺžená záruka nepokračuje.

  Tepelné čerpadlo musí byť pripojené na internet (nutné dokúpenie ethernetovej karty a jej inštalácie v tepelnom čerpadle) k jeho trvalému diaľkovému monitorovaniu. Pripojenie na server výrobcu ako aj dohľad nad tepelným čerpadlom počas trvania predĺženej záruky je zadarmo.

  Doporučená (nepovinná) prehliadka po ubehnutí 2500 motohodín kompresora sa platí i počas záručnej doby. V prípade predĺženej záruky, doporučená prehliadka po ubehnutí 2500 motohodín nie je potrebná.

  Objednávateľ potvrdí dodací list servisného technika o prevedených servisných prácach. O servisných prehliadkach technik urobí záznam aj do servisnej knižky TČ.

  Úhrada za akékoľvek servisné práce a dopravu: Zhotoviteľ pošle poštou faktúru za vykonané práce a dopravu. Objednávateľ je povinný uhradiť danú sumu do 14 dní na účet zhotoviteľa. V prípade neúhrady servisných prác sa na TČ nevzťahuje predĺžená záruka.

  Partnerská sekce


  Po přihlášení se Vám zobrazí partnerská sekce vpravo nahoře. Pokud nemáte údaje pro přístup, kontaktujte nás na info@mastertherm.cz.

  Online ovládání tepelného čerpadla


  Uživatelské jméno je Váš email. V případě, že jste zapoměli svoje heslo, můžete si jej nechat vygenerovat a poslat na email zde.