Elektronický expanzný ventil

  Hi-Tech novinka MasterTherm

  Elektronicky riadený expanzný ventil (EEV) posúva tepelné čerpadlo o niekoľko tried vyššie. Zvyšuje jeho účinnosť (vykurovací faktor), prevádzkovú spoľahlivosť a dobu životnosti zariadenia. Oproti termostaticky riadeným ventilom (TEV) zjednodušuje výrobu, uvedenie do prevádzky i servis. V oblasti tepelných čerpadiel je po zavedení scroll kompresorov elektronický expanzný ventil najväčšou technickou inováciou v poslednom období.

  Spoločnosť MasterTherm pracuje s elektronickým vstrekovaním chladiva už niekoľko rokov, patrí k lídrom, ktorí využívajú túto technológiu a súčasne ju neustále zdokonaľuje. Na rozdiel od väčšiny ostatných výrobcov tepelných čerpadiel inštaluje firma MasterTherm elektronický expanzný ventil do všetkých svojich produktov.

  1) EEV maximalizuje prevádzkovú účinnosť

  Elektronický expanzní ventil
  • EEV umožňuje maximálne využitie výparníku na odparenie chladiva (menej energie na prehriatie) a zvyšuje sa tak vykurovací výkon a vykurovací faktor tepelného čerpadla (pokiaľ je výparník dostatočne dimenzovaný).
  • Pri rovnakom výparníku je tlak vyparovania na chladive R407 cca o 0,5 baru vyšší ako pri použití TEV. Táto vlastnosť má ďalší prínos – nižšia námraza vzdušnej vlhkosti, menej energie na odmrazovanie a teda i skrátenie jej doby na odmrazovanie.
  • Maximálna adaptácia systému, zvlášť pri nižších teplotách. Pokiaľ klesne teplota vykurovacej vody pod 35° C (bežné u podlahového a stenového vykurovania), dochádza u TEV k zníženiu tlaku vyparovania, vykurovacieho výkonu a vykurovacieho faktora. To sa pri EEV nestane. (Tepelné čerpadlo musí pracovať pri vonkajšej teplote od +30° do -20° C a teplote vykurovacej vody 25 - 50° C, čo TEV pri zachovaní maximálne možnej účinnosti systému zvládnuť nemôže).

  2) EEV = jednoduchšia konštrukcia, výroba i montáž

  Celý systém je založený na náhrade mechanických či termomechanických elementov najmodernejšou elektronikou. Z hľadiska vlastného chladiaceho okruhu dochádza k výraznému zjednodušeniu celého systému. TEV, magnetický ventil a spätná klapka sú nahradené jedným EEV. Prínosom je tiež menej spájkovania a menej komponentov – menej chýb pri výrobe alebo montáži.

  3) EEV zvyšuje celkovú prevádzkovú spoľahlivosť

  Menej komponentov = menej možností poruchovosti. Existuje samozrejme možnosť poruchy elektroniky, ktorú je možné rýchlo a jednoducho vymeniť bez zásahu do chladiaceho okruhu.

  4) EEV predlžuje životnosť kompresora

  Životnosť kompresora predlžuje jeho výrazne menšie tepelné namáhanie, pretože nízke sacie prehriatie prináša nižšiu teplotu vytlačených pár z kompresora a nižší tlakový pomer, čo podstatne menej zaťažuje kompresor.

  5) EEV znižuje hlučnosť vonkajšej jednotky

  Pokiaľ je vonkajšia teplota -15° C a teplota vykurovacej vody 50° C, je počuť pri prepnutí reverzného ventila značný hluk. EEV dokáže prepúšťaním chladiva tlaky takmer úplne vyrovnať a tým hluk podstatne zredukovať..

  6) EEV uľahčuje uvedenie do prevádzky

  Uvedenie tepelného čerpadla (najmä delenej konštrukcie vzduch-voda) do prevádzky (pokiaľ má byť systém optimálne nastavený), je veľmi náročná záležitosť. TEV, pôvodne zrekonštruovaný na využitie pri chladení a mrazení, nie je pre tepelné čerpadlo ideálny. Odborníkov, ktorí sú schopní nastaviť statické prehriatie (a sú na to vybavení), je naozaj málo. Dôsledkom tohto je často neefektívny chod čerpadla, končiaci až zničením kompresora. S EEV sa celý systém automaticky sám nastaví.

  7) EEV zjednodušuje servis

  Prípadné hľadanie a odstránenie problémov je veľmi jednoduché. Nenáročným prepnutím EEV do manuálneho režimu je možné s chladiacim okruhom pracovať veľmi rýchlo a pohodlne.

  Použitie elektronických expanzných ventilov prináša užívateľovi tepelného čerpadla niekoľko výhod. Na rozdiel od termostatických expanzných ventilov (TEV) je EEV zárukou najefektívnejšej prevádzky.

  Partnerská sekce


  Po přihlášení se Vám zobrazí partnerská sekce vpravo nahoře. Pokud nemáte údaje pro přístup, kontaktujte nás na info@mastertherm.cz.

  Online ovládání tepelného čerpadla


  Uživatelské jméno je Váš email. V případě, že jste zapoměli svoje heslo, můžete si jej nechat vygenerovat a poslat na email zde.